4 de feb. de 2015

O raposo o cárabo e a aguia

Era unha vez  unha aguia  que tiña un niño na cima dun pino e tiña fillos.
Un día  pasou por alí un raposo, viuna e díxolle: 
--Aguia dáme un dos teus fillos ou  mañá cando  volva  por aquí  tíroche o pino co meu rabo.
A aguia  quedou moi triste.
Pasou por alí un paxaro chamado cárabo e  viuna  moi triste e preguntoulle:
--Que che pasa aguia?
--Estou triste porque pasou por aquí un raposo e díxome que se non lle daba  un fillo tirábame o pino co seu rabo.
E contestou o cárabo:
--Pero aguia se os rabos dos raposos non cortan os pinos senón as machetas dos leñadores.
Volveu o raposo ao día seguinte e díxolle:
--Aguia ou mo dás ou che tiro o pino co meu rabo.
--Os raposos non tiran os pinos cos rabos senón os leñadores coas súas machetas-- contestoulle a aguia
--E a ti quen che dixo iso aguia?
--O cárabo.
Outro dia o raposo viu  o cárabo nun toxo  cantando:
--Chiri chiri chiri...
O raposo botoulle a boca  e o cárabo díxolle:
--Gustaríame oír que con esa túa voz voz dixeras: "O cárabo eu comín"
Mentres o raposo abría a boca para dicilo, o cárabo escapou mentres dicía:
"a outro tonto que non a min".

Informante: Amelia Rodríguez
Idade:50 anos
Recollido por Adrián Lodeiro
Parroquia: Lamas

Ningún comentario:

Publicar un comentario