20 de xuño de 2010

A miña parroquia: A Rocha


Na miña parroquia da Rocha hai unha serie de cousas pouco coñecidas noutros lugares. Ímosvos mostrar algunhas na presentación que acompaña esta entrada :
A) Casa con inscrición no Alto.Esta casa foi feita no mes de maio de 1621, así que ten uns 389 anos( primeira foto). Como non se pode ler ben a inscrición dígovos o que pon:" Es milla es el Mes de Maio del ano Mil621". Cóntase que nesta casa,viviu un cura e, que supostamente, foi el quen a construíu. Ademais,tamén se di que dentro dun dos cuartos facíase lume. Noutra delas había, e hai, unha pía na que facía as súas necesidades. Hoxe mesmo, este cuarto pódese ver por dentro, nela hai animais.
Hai outro cuarto que se pode ver. En cambio o resto da casa non se pode ver porque a casa é de dúas plantas e co paso do tempo as escaleiras comezaron a podrecer.Pódese subir,pero moi cuidadosamente. A parte de fóra da casa está moi estable. A día de hoxe a súa dona é Dona Inés Morandeira López.

B) Pozo do Potico no Alto
Foi feito alá polo ano 1940. Polo tanto ten uns 70 anos. A súa profundidade é de 8 metros aproximadamente. (foto 3). Foi construído por Marcial Barreiro Lamas e Rogelio Lamas Castro.
Na seguinte foto, vese como é por fóra: a estrutura de pedra, o lousado e a porta de madeira.
Por dentro,ten unha pedra na que se pousa o cubo.O cubo está amarrado a unha corda que pasa pola polea. O pozo a día de hoxe,é propiedade de José María Barreiro Bernárdez e Rogelio Lamas Castro.
C) O Hórreo(Alto)Este hórreo foi feito por Don Rogelio Lamas Castro.Ten aproximadamente 56 anos. As escaleiras nunca se lle fixeron. Está feito con pedra, ladrillo e lousa.
A pedra fai a estrutura.O ladrillo cobre o resto menos o lousado.
Antes neste hórreo gardábase o millo ata que curaba. Hoxe en día o hórreo está baleiro.

D) Casa de Severiano(Malpica)Esta casa foi feita, máis ou menos,no ano 1920. Foi feita polo pai de Severiano: José Torres e por outro home de Casa de Buxán. Ten dous cuartos (que non se poden ver de ningunha forma porque a parte de atrás da casa está caendo e por dentro está chea de silveiras),unha cociña, un servizo,e a corte. Na actualidade a vivenda é dun sobriño de Severiano (por certo,está á venda).
Laura Barreiro Cobas. 1º de ESO
A Rocha


View more presentations from Friolteca.

1 comentario: