4 de nov. de 2008

Responso de San Antonio

Se buscas milagres, ira, 
morte, horror, desterrados, 
miseria, demos, fuxidos, 
leprosos, enfermos e sans. 
O mar calma a súa furia, 
redima encarcelados, 
membros e bens perdidos 
recuperan mozos e anciáns. 
O perigo retírase 
os pobres van remediados 
cóntano os ocurridos 
e dino os espaudanos. 
O mar calma a súa furia, 
redima encarcelados, 
membros e bens perdidos 
recuperan mozos e anciáns. 
Gloria ao pai, 
ao fillo 
e ao espíritu santo. 
O mar calma a súa furia, 
redima encarcelados, 
membros e bens perdidos 
recuperan mozos e anciáns. 
Roga por nós San Antonio 
para que poidamos alcanzar 
as promesas do noso señor Xesucristo. 
Amén

Ningún comentario:

Publicar un comentario